Ο Αγροτικός Ελαιουργικός Συνεταιρισμός Επάνω Επισκοπής βρίσκεται στο δήμο Σητείας του νομού Λασιθίου.

Αριθμεί σήμερα 159 μέλη αγρότες. Από τα παραπάνω μέλη του συνεταιρισμού 66 παραγωγοί μέλη συμμετείχαν στη σύσταση Οργάνωσης Παραγωγών Ελαιολάδου και Επιτραπέζιας Ελιάς διαθέτοντας 1289,6 στρέμματα.

Πιο συγκεκριμένα το φάσμα δραστηριοτήτων της Οργάνωσης αφορά στα ακόλουθα:

  • Συγκέντρωση ελαιόκαρπου
  • Έκθλιψη-άλεσμα ελαιόκαρπου
  • Αποθήκευση –εμπορία ελαιόλαδου

Το σύνολο των προαναφερόμενων δραστηριοτήτων της Οργάνωσης εξυπηρετούνται στις υφιστάμενες υλικοτεχνικές υποδομές:

  • στο ελαιουργείο 255,14 τμ, δυναμικότητας 4 tn/ώρα
  • στους αποθηκευτικούς χώρους